diószegi mária
Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929

 

       bibliográfiák   » Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
    év 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  tárgyszó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  bokrosított tárgyszó  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
    1928: 93 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-93

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Bárány Gerő:

» Tragikus misztérium/ Bárány Gerő.- 5:1-4 (1928) 21-27.

Bitay Árpád:

» Román dicsőítő írás és vers a Széchenyiekről 1839-ből/ Bitay Árpád.- [A 84-85. p. között számozatlan tábla 1839-ben kiadott román nyelvű cirill betűs címlappal. V. ö.: 1:2 (1924. febr.) 136-141.]- 5:1-4 (1928) 84-98.

» A Székhelyi gr. Majláth család előnevéről/ Bitay Árpád.- 5:1-4 (1928) 117.

» Moldvai magyar kath. egyházfőgondnokság létesítése terve 1700 tájt/ Bitay Árpád.- 5:1-4 (1928) 117-118.

» A csángó név első értelmezője/ Bitay Árpád.- 5:1-4 (1928) 118.

» Még egy bizonyíték a Supplex Libellus kifejezés igazi értelme mellett/ Bitay Árpád.- [V. ö.: 3:2 (1926. ápr.-jún.) 186-187.]- 5:1-4 (1928) 118-119.

» Magyarizmusok egy 1701-ből való román levélben/ Bitay Árpád.- [Kiegészítés hozzá: 6:1-2 (1929) 106. p.]- 5:1-4 (1928) 119-120.

» [ismerteti] Kemény Zsigmond/ Papp Ferenc.- Budapest: Pallas, 1927.- 46 p.- (Irodalomtörténeti Füzetek: 21. sz.) Ism: Bitay Árpád 5:1-4 (1928) 152.

» [ismerteti] Gyulai Pál és Pataki Emilia/ Papp Ferenc.- Budapest: Pallas, 1928.- 22 p.- (Irodalomtörténeti Füzetek: 26. sz.) Ism: Bitay Árpád 5:1-4 (1928) 152.

» [ismerteti] Valacho-Turcica/ Ladislaus Rázsonyi Nagy.- Berlin: Walter de Gruyter et co., 1927.- 29 p.- [Klny: Dem Andenken R. Graggers gewidmet.- Kiegészítés hozzá 6:1-2 (1929) 106.] Ism: Bitay Árpád 5:1-4 (1928) 153-154.

» [ismerteti] Balassi költeményeinek kronológiája/ Waldapfel József.- Budapest: Pallas, 1927.- 43 p.- (Irodalomtörténeti Füzetek: 15. sz.) Ism: Bitay Árpád 5:1-4 (1928) 156.

» [ismerteti] Jósika Miklós/ Zsigmond Ferenc.- Budapest: Pallas, 1927.- 39 p.- (Irodalomtörténeti Füzetek: 22. sz.) Ism: Bitay Árpád 5:1-4 (1928) 156.

» [ismerteti] Az 1848. év eseményei Krassó vármegyében: Történelmi tanulmány/ sajtó alá rend.: Jakabffy Elemér; Boros János levéltári kutatásai alapján.- Lugos: Husvéth és Hoffer ny., [1928]- 101 p. Ism: Bitay Árpád 5:1-4 (1928) 158.

Csűry Bálint:

» Bod Péter Szent Hiláriusának forrása/ Csűry Bálint.- [Heidfeld, Johann Gottfried (16-17. sz.) műve]- 5:1-4 (1928) 99-116.

» [ismerteti] Die Übersetzungen deutscher Romane und Erzählungen in der ungarischen Literatur: 1772-1836/ Ludwig György. In: Ungarische Jahrbücher.- 8 (1928) 52-86. Ism: -nt. 5:1-4 (1928) 150.

» [ismerteti] Die ungarischen Lehnwörter im Rumänischen I./ L. Treml. In: Ungarische Jahrbücher.- 8:1 (1928) 25-51. Ism: -nt. 5:1-4 (1928) 155.

» [ismerteti] Elnöki megnyitó beszéd: A Magyar Nyelvtud. Társaság 1928. jan. 24-én tartott közgyűlésén/ Melich János. In: Magyar Nyelv: Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számra.- 24:1-2 (1928. jan.-febr.) 1-10. Ism: Cs. B. 6:1-2 (1929) 144.

Ferenczi Miklós:

» [ismerteti] Gróf Széchenyi István görög tanulmányai/ Darkó Jenő. In: Budapesti Szemle.- 211:613 (1928) 349-367. Ism: Ferenczi Miklós 6:1-2 (1929) 141.

» [ismerteti] Csonka Magyarország sajtója: I. rész/ Wünscher Frigyes.- Budapest: Csáth Ferenc RT., 1927.- 101 p.- (A Sajtó Könyvtára: 3. sz.) Ism: Ferenczi Miklós 6:1-2 (1929) 148.

» [összeállította] Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája: 1926. év/ összeáll.: Ferenczi Miklós.- 5:1-4 (1928) 162-182.

Gál Kelemen:

» [ismerteti] A subsistentia fajai: (Adatok a hyparchológiához)/ Varga Béla.- Budapest: M. Tud. Akadémia, 1928.- 80 p.- (Értekezések a filozófia és társadalmi tudományok köréből: III. kötet, 4. sz.) Ism: Gál Kelemen 6:1-2 (1929) 128-129.

György Lajos:

» Két dialógus régi magyar irodalomunkban/ György Lajos.- [A 44-45. p. között tábla: az EME könyvtárában őrzött 17. sz.-i dialógus címlapja. -"Julius dialógus" (1513), "Krisztus urunk beszélgetése Szent Péterrel" (1560)]- 5:1-4 (1928) 28-68.

» A berlini első internacionális pedagógiai kongresszus/ György Lajos.- 5:1-4 (1928) 123-139.

» [ismerteti] A nemzeti közszellem pedagógiája/ Barankay Lajos.- Pécs: Egyetemi ny., é. n.- 296 p.- [Az MTA által Halmos-díjjal jutalmazott pályamunka.] Ism: Gy. 5:1-4 (1928) 140.

» [ismerteti] A mai közszellem erdélyi történelmünk ítélőszéke előtt/ Biró Vencel.- Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928.- 26 p.- (Minerva Könyvtár: 10. sz.) Ism: Gy. 5:1-4 (1928) 141.

» [ismerteti] A duális létbölcselet és theológiája/ Borbély István.- Cluj-Kolozsvár: Corvin ny., 1928.- 76 p.- (Az Unitárius Irodalmi Társaság Szakkönyvtára: 4. k.) Ism: Gy. 5:1-4 (1928) 141.

» [ismerteti] A társadalmi közszellem hatása az iskolai nevelésre/ Gál Kelemen.- Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928.- 34 p.- (Minerva Könyvtár: 11. sz.) Ism: Gy. 5:1-4 (1928) 141-142.

» [ismerteti] A modern nevelési rendszerek kritikája/ Imre Lajos.- Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928.- 37 p.- (Minerva Könyvtár: 12. sz.) Ism: Gy. 5:1-4 (1928) 142.

» [ismerteti] Esztétikai becslésünk a mai közszellem hatása alatt/ Kristóf György.- Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928.- 149 p.- (Minerva Könyvtár: 14-15. sz.) Ism: Gy. 5:1-4 (1928) 142-143.

» [ismerteti] A mai közszellem pszichologiája/ Varga Béla.- Cluj-Kolozsvár: Minerva rt., 1928.- 43 p.- (Minerva Könyvtár: 9. sz.) Ism: Gy. 5:1-4 (1928) 144-145.

kapcsolódó
» a repertóriumról
» a folyóiratról
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék